czcionka: Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek
kontrast: A A
Historia szkoły
2017-12-16
 

Początki szkolnictwa sięgają czasów gdy ludzie wynaleźli pismo a ten wynalazek przypisuje się Summerom w Mezopotamii ok. 5 tys. lat przed Chrystusem. Im zawdzięczamy szkoły a zatem i wakacje. Oświata w starożytności była dostępna dla dzieci których rodzice mogli pokryć jej wysokie koszty. W czasach rozkwitu chrześcijaństwa stała się bardziej powszechna i dostępna . Na ziemiach polskich pierwsze szkoły pojawiły się po przyjęciu przez Mieszka I Chrztu w 966 r. Początkowo szkoły powstawały przy większych kościołach – katedrach jako szkoły katedralne . W parafiach tworzono szkółki parafialne . Taka właśnie szkółka odnotowana została w 1418 r., 10 lat po powstaniu parafii w Kopanicy (będącej do 1934 r. miastem) wraz z jej rektorem Szymonem. A zatem za rok szkoła nasza będzie obchodziła jubileusz 600-lecia, co stawia ją w rzędzie najstarszych szkół w naszej okolicy. Późniejsze dzieje szkoły w Kopanicy również związane są z dziejami kopanickiej parafii. W szkołach takich nauczycielem był często oprócz proboszcza, organista czy kościelny, który uczył pisania i czytania oraz rachunków czyli matematyki . Rok szkolny trwał od późnej jesieni do wczesnej wiosny – wtedy bowiem dzieci nie wypasały bydła i gęsi. Gdy 14 X 1773 r. powstała Komisja Edukacji Narodowej (pierwsze ministerstwo oświaty na świecie) jednym z członków tej komisji był Antoni Poniński starosta kopanicki. W 1793 rok, po zajęciu Wielkopolski przez Prusy odnotowano w Kopanicy szkółkę elementarną (uczono w niej elementarnych tj. podstawowych umiejętności : pisania, czytania i liczenia) i uczącego w niej nauczyciela będącego jednocześnie pisarzem miejskim. Ciekawą informację o kopanickiej szkole znajdujemy w dokumencie ugodowym spisanym pomiędzy właścicielem Wielkiej Wsi a mieszczanami z Kopanicy. W dokumencie tym wspominana jest szkoła – jednakże niektórzy rajcowie (radni) miejscy podpisywali się pod dokumentem znakiem “+” , co świadczy że nie byli pilnymi uczniami lub wcale nie przekraczali progów szkółki . W okresie zaborów szkolnictwo służyło polityce wynaradawiania. Zakazano uczenia w języku polskim. W Kopanicy istniały szkoły wyznaniowe - katolicka i ewangelicka. Na pocz. ubiegłego wieku wybudowano nowe budynki szkół : katolickiej w budynku obecnej “Starej szkoły” oraz ewangelickiej w budynku mieszczącym obecnie centralę telefoniczną . Szkoły powstały również w pozostałych miejscowościach obecnego obwodu naszej szkoły: w Jaromierzu, Małej i Wielkiej Wsi oraz Wąchabnie. Budynki tych szkół istnieją do dzisiaj. Po zdobyciu 11 stycznia 1919 r. Kopanicy przez Powstańców Wielkopolskich z udziałem Kopanickiej Drużyny Powstańczej, z której wielu powstańców uczyło się w wymienionych szkołach a których zaszczytne imię szkoła nasza w przyszłości będzie nosić - szkoły w Kopanicy i okolicy spolonizowano wprowadzając polską oświatę. W prowadzonej od 1928 r. do 1973 r. Kronice Publicznej Szkoły Powszechnej oraz w następnych Kronikach Szkolnych, dzieje naszej szkoły są opisane dokładnie. Dzięki zapisom kronikarskim poznajemy życie nie tylko samej szkoły ale także Kopanicy i okolicznych miejscowości . Z kart kronik dowiaduje się o połączeniu szkół w Kopanicy oraz w Małej Wsi w jeden obwód szkolny. Przed II wojną światową w szkole kopanickiej było VI klas w których uczyło się łącznie 125 uczniów. W czasie okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, w szkole uczyły się dzieci niemieckie. Pod koniec lutego kierownik szkoły Józef Piątkowski, który powrócił z wojny do Kopanicy zorganizował zajęcia szkolne. Oddajmy mu głos: ”Praca w szkole jest bardzo trudna, brak bowiem najniezbędniejszych pomocy naukowych, które zostały przez okupanta albo zniszczone albo zrabowane. Trzeba więc od nowa zaopatrzyć szkolę w pomoce naukowe, co wobec dzisiejszych cen jest niezwykle trudne”. Stopniowo szkoła rozwijała się. Przybywa klas a co zatem idzie nauczycieli (w 1973 r. jest ich w obwodzie szkoły 16). Z powodów złych warunków lokalowych uczono na dwie zmiany. Z tego powodu w 1984 r. powstał Społeczny Komitet Budowy Szkoły, któremu przewodniczył nauczyciel matematyki Stefan Kruszyński. Nową szkołę uroczyście otwarto 7 stycznia 1991 r. Stale modernizowano budynki szkolne, wzbogacano bazę dydaktyczną a oceny wystawiane są w dzienniku elektronicznym. Powstał zespół obiektów sportowych „Orlik”. Po reformie oświaty w 1999 r. w naszej szkole powstał Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kopanicy a dziś nosi nazwę Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkoli w Kopanicy. opracował – nauczyciel religii, historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole w Kopanicy Dariusz Poszwiński


GALERIA: Szkoła

<- powrót
 liczba odwiedzin: 1559344      online: 1