czcionka: Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek
kontrast: A A
Komunikaty
Wprowadzono trzeci stopień alarmowy na terytorium RP
2022-11-21
 

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia:


nr  282 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

nr  283 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Zarządzenia obowiązują od dnia 1 września 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 30 listopada 2022 roku do godz. 23:59


Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego stopnia alarmowego oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej został wprowadzony stopień ALFA. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:


- ostrzec personel o możliwych formach zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
- zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
- sprawdzić i wzmocnić ochronę ważnych obiektów publicznych;
- wprowadzić zakaz wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym;
- sprawdzić systemy ochrony obiektów ochranianych przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne;
- wprozamknąć i zabezpieczyć nieużywane regularnie budynki i pomieszczenia;
- dokonać przeglądu zapasów materiałowych i sprzętu, w tym dostępności środków i materiałów medycznych, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Trzeci stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym, godzącego w: bezpieczeństwo lub porządek publiczny albo bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, albo bezpieczeństwo innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej:


Co to oznacza:

-  wzmożona kontrola obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym,
-  dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnych do wzmocnienia ochrony obiektów,
-  kontrola pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów,
-  sprawdzenie działania instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacji oraz funkcjonowania systemów rejestracji obrazu,
-  akcja informacyjno-instruktażowa dla społeczeństwa dotycząca potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania.
-  przegląd zasobów teleinformatycznych pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku,
-  przygotowania się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania zasobów teleinformatycznych po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia serwerów.


Więcej informacji o  CHARLIE-CRP na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

https://www.gov.pl/web/mswia/stopnie-alarmowe-i-stopnie-alarmowe-crp

<- powrót
 liczba odwiedzin: 1467970      online: 1