czcionka: Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek
kontrast: A A
Dane kontaktowe
2017-12-15
 
Szkoła Podstawowa
im. Kopanickiej Drużyny Powstańców Wielkopolskich
w Kopanicy

ul. Szkolna 2
64-225 Kopanica

tel./fax 68 38 40 585
e-mail: gimkopanica@wp.pl

NIP: 923-15-35-740 REGON: 970571131Przedszkole w Kopanicy

ul. Zbąszyńska 35
64-225 Kopanica

tel./fax 68 38 40 705

NIP: 923-15-35-740 REGON: 300842280Przedszkole w Jażyńcu

Jażyniec 2
64-225 Kopanica

tel./fax 68 38 40 618

NIP: 923-15-35-740 REGON: 300842296
 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
64-225 Kopanica ul. Szkolna 2


1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkoli w Kopanicy
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Anna Cebulska iod.siedlec@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu<- powrót
 liczba odwiedzin: 1559339      online: 1