czcionka: Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek
kontrast: A A

 Strona:  1 | 2  
Zosia zapobiega wszawicy!
2019-11-13
uwaga1-239x300_(1520279472).jpg

Szanowni Rodzice bez waszego zmasowanego działania nie jesteśmy w stanie wytępić wszawicy w szkole i w przedszkolu. Poniżej znajduję się ulotka informacyjna.

Prosimy o wsparcie w działaniach!Uwaga
2019-11-12
uwaga1-239x3001550969144_(1573597667).jpg

Dnia 14 listopada 2019 roku o godzinie 16.00 w stołówce szkolnej odbędzie się spotkanie dla rodziców – „Mosty zamiast murów”.

Zaraz po spotkaniu zapraszamy na dni otwarte.


Miłość to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli ...
2019-10-15
dlapauliny1_(1571146442).jpg

20 października 2019 w godzinach od 15:00 do 18:00, w Sali widowiskowej GCK Kargowa odbędzie się impreza charytatywna dla Pani Pauliny i jej dzieci, Julii i Bartka.

Makulatura
2019-10-14

W najbliższy czwartek 17 października od 7:00 do 8:00 odbędzie się zbiórka makulatury. Podpisaną makulaturę (imię, nazwisko i klasa) można również złożyć dzień wcześniej, tj. w środę wieczorem tradycyjnie w miejscu zbiórki.

Informacja !
2019-10-08
uwaga1-239x300_(1570534064).jpg

Informujemy, że na podstawie § 5. 1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 14 października 2019 r. - poniedziałek - jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

W tym dniu nie ma lekcji, dzieci pozostają w domu. Uczniowie, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu, mogą skorzystać z opieki świetlicy szkolnej w godz. 8.00 – 13:00.

Z poważaniem

Agnieszka Nowicka 

Uwaga
2019-09-24
uwaga1-239x3001550969144_(1569352769).jpg

W związku z brakiem wody w Kopanicy w środę 24.09.2019 w szkolnej stołówce nie będzie obiadu.

Obiady
2019-09-03

W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 opłaty za obiady należy tradycyjnie uregulować do 10 dnia każdego miesiąca. Koszt obiadu dla dziecka, jeśli spożywa posiłek w stołówce szkolnej, wynosi 3zł. Na pierwszy posiłek zapraszamy w środę 4 września. Smacznego!

Nowy dziennik elektroniczny
2019-09-02
uwaga1-239x3001550969144_(1567455004).jpg

Od bieżącego roku szkolnego 2019/2020 korzystamy z nowego dziennika elektronicznego. Na stronie Internetowej: portal.librus.pl znajdziecie Państwo krótki instruktarz logowania do nowego dziennika.

Stypendium szkolne - informacja na temat składania wniosków!
2019-08-26
uwaga1-239x300_(1566827728).jpg
Od 2 września 2019 roku do 15 września 2019 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym .

Proszę o zapoznanie się z plikiem PDF.
Zestaw podręczników szkolnych na rok szkolny 2019/2020
2019-08-23
uwaga_(1566560303).gif

Drodzy rodzice!

Podręczniki na rok szkolny 2019/2020 zapewnia szkoła. Bardzo proszę o zakupienie tylko podręczników z religii.

WYPRAWKA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ!
2019-08-22
uwaga_(1566493725).gif

Bardzo proszę o zapoznanie się z plikiem PDF.

Już są! …wakacje
2019-06-20

Słoneczna pogoda od dłuższego już czasu zapowiadała nadejście wakacji, a wraz nimi koniec roku szkolnego. Miniony rok był wyjątkowy, odbyło się wiele wyjątkowych uroczystości, konkursów, spotkań, zabaw, długo by wymieniać…

Zakończenie roku szkolnego
2019-06-17
uwaga1-239x3001550969144_(1560873316).jpg

Harmonogram na dzień zakończenia roku szkolnego 2018/2019.

Festiwal Kultury Ludowej Zachodzniej Wielkopolski
2019-06-11

W daniach 10-14.06.2019 odbędzie się Festiwal Kultury Ludowej Zachodniej Wielkopolski.

Sprawozdania finansowe za rok 2018 Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkoli w Kopanicy
2019-05-10
uwaga1-239x300_(1557514456).jpg

Zgodnie z § 34 pkt 9 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, Dz. U. z 2018 poz. 2471) - Sprawozdania finansowe za 2018 rok opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej http://siedlec.bip.net.pl/?a=3199

Prosimy Państwa o wyrozumiałość i życzliwość w tej jakże delikatnej i trudnej społecznie sytuacji.
2019-04-07
Szanowni Państwo
2019-04-07
uwaga1-239x300_(1554663664).jpg

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

W związku z tym, że rozmowy ZNP z rządem trwają od godziny 19.00 i nie wiem kiedy się zakończą oraz czy zakończą się kompromisem bardzo proszę by w miarę możliwości pozostawić jutro dzieci w domu.

Prośba ta wynika z faktu, że o dokładniej liczbie nauczycieli, którzy przystąpią do strajku i nie będą sprawować opieki nad uczniami w szkole i dziećmi w przedszkolu zostanę poinformowana dopiero w momencie jego rozpoczęcia czyli 08.04.2019 roku.

Natomiast mam nadzieję, że egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty się odbędą, ale dokładniejsze informacje jeszcze prześlę.

O kolejnych informacjach dotyczących akcji strajkowej, będę państwa informować niezwłocznie poprzez dziennik elektroniczny i stronę szkoły.


Z poważaniem

Dyrektor ZSPiP w Kopanicy

Agnieszka Nowicka

Komunikat
2019-04-03
uwaga1-239x300_(1554286849).jpg

Informuję, że w związku z możliwością zaistnienia strajku w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkoli w Kopanicy od poniedziałku 08.04.2019 r. zajęcia (w szkole i w przedszkolu) mogą zostać zawieszone. Dyrektor szkoły nie jest w stanie zapewnić opieki wszystkim uczniom i wychowankom. W związku z tym proszę

o śledzenie na bieżąco informacji na dzienniku elektronicznym. Ostateczna informacja zostanie umieszczona na e-dzienniku w niedzielę 7.04.2019 r. do godz. 20:00. Dodam jeszcze, że konieczność sprawowania przez rodzica/opiekuna prawnego opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy... Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika. Szczegóły zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce ogłoszenia.

Proszę o zapoznanie z załącznikiem.


Z poważaniem

Dyrektor ZSPiP w Kopanicy

Agnieszka Nowicka

,,Zgubione znalezione”
2019-02-26
2_(1551189873).jpg

W naszej szkole rozpoczęła się nowa akcja, która ma na celu odnalezienie właścicieli zagubionych rzeczy. Rzeczy znajdują się na wieszaku przy stołówce szkolnej i czekają na właścicieli.

Do rodziców i uczniów klas III gimnazjum i klasy 8 SP – egzamin ósmoklasisty i egzamin gimnazjalny
2019-02-25

Na stronie szkoły pojawiła się nowa zakładka „Egzaminy 2019”. Znajdują się w niej linki do strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na której znajdziecie Państwo informacje dotyczące warunków przebiegu egzaminów: ósmoklasisty i gimnazjalnego, w tym:

- komunikat o harmonogramie egzaminów w 2019 r.

- informacje o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminów w 2019 r.

- komunikat o dostosowaniach 2019

- komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych 2019

Proszę o zapoznanie się z warunkami przebiegu dotyczącego Państwa dzieci egzaminu.


Spotkanie dla rodziców
2019-02-24
uwaga1-239x300_(1550998981).jpg

W związku z narastającymi problemami dotyczącymi obrażania, wyzwisk, wyśmiewania i hejtu uczniów w sieci zapraszamy w ramach wzajemnej pomocy i współpracy z rodzicami na spotkanie pt.: "NET - okno na świat czy pułapka? O zagrożeniach w internecie". Odbędzie się ono w dniu 26.02.2019 r. o godz. 16.00 w stołówce szkolnej. Spotkanie poprowadzi pani Agnieszka Domowicz.

Grypa, czy przeziębienie?
2019-02-24
uwaga1-239x300_(1550969144).jpg
 Od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie
Dni otwarte w ZSR i T w Powodowie
2019-02-19
uwaga1-239x300_(1550597987).jpg
ZSRiT w Powodowie zaprasza na dni otwarte w dniu 19.03.2019 roku w godzinach 10:00 - 17:00, a w dniu 18.05.2019 roku w godzinach 10:00 - 13:00.
Dni otwarte w ZSZ w Wolsztynie
2019-02-19
uwaga1-239x300_(1550597528).jpg
Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie zaprasza na dni otwarte w dniu 5 kwietnia 2019 roku w godzinach od 9.00 do 18.00.
Nabór do przedszkoli i szkół
2019-02-14

W zakładce REKRUTACJA zamieszczono zarządzenie Wójta Gminy Siedlec w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlec na rok szkolny 2019/2020. Zainteresowane osoby proszę o zapoznanie się z ww. dokumentami.

Rekrutacja do liceum na rok szkolny 2019/2020
2019-02-08
1_(1550062851).jpg

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie informuje, że dnia 26 lutego 2019r. odbędzie się zebranie informacyjne w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

• o godz. 17:00 dla rodziców uczniów klas ósmych

• o godz. 18:00 dla rodziców uczniów klas III gimnazjum

w auli szkolnej, Wolsztyn ul. Poniatowskiego 7


Ferie Zimowe
2019-01-11
uwaga1-239x300_(1547219711).jpg
Serdecznie zapraszamy na zajęcia, które będą odbywać się w czasie ferii zimowych w naszej szkole.

Szczegółowy plan znajdziecie Państwo w załączniku.
"Patent na Bezpieczne Ferie"
2019-01-11
uwaga1-239x300_(1547219327).jpg
W związku z zbliżającymi się feriami zimowymi proszę o zapoznanie się z ulotką pt. "Patent na Bezpieczne Ferie".
Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych!
2019-01-10
uwaga1-239x300_(1547220527).jpg
Na prośbę Minister Edukacji, pani Anny Zalewskiej uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi materiałami nt. rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.
Przerwa świąteczna
2018-12-21
uwaga1-239x300_(1545349431).jpg

Przerwa świąteczna trwa od 22.12.2018 do 01.01.2019 roku (wracamy do szkoły 02.01.19 r. - w środę), a ferie zimowe 14-27.01.2019 roku.

 liczba odwiedzin: 596849      online: 1