czcionka: Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek
kontrast: A A
Ośrodek Pomocy Społecznej informuje
2018-08-10

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie bezpłatnych posiłków dla dzieci w przedszkolu oraz dla dzieci i młodzieży w szkole. Wsparcie może zostać udzielone osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe o którym mowa w art.8 w/w ustawy tj. w przypadku rodziny 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie czyli 771,00 zł.

Osoby zainteresowane w/w formą pomocy mogą składać wnioski wraz wymaganymi dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku od 1 sierpnia 2018 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać po nr tel. 68 3848521 wew.19,21 lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu

<- powrót
 liczba odwiedzin: 1017240      online: 1