czcionka: Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek
kontrast: A A

 Strona:  1  
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2020-07-31
uwaga1-239x300_(1596205769).jpg
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
2020-07-21
uwaga1-239x300_(1595320731).jpg

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz.1843 z późn. zm.) na wykonanie zadania pn:

"Modernizacja budynku szkolnego w Kopanicy".

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
2020-07-06

                                                                            Siedlec, dnia 06 lipiec 2020 r.      Nr SP.ZP.1.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zamieszczenie obowiązkowe, dotyczy zamówienia publicznego.

Zamawiający: Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkoli w Kopanicy reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą

w Kopanicy, ul. Szkolna 2, 64-225 Kopanica, woj. wielkopolskie, tel. 68 3840585

adres strony internetowej: www.siedlec.pl,

rodzaj Zamawiającego: inne.

ogłasza

przetarg nieograniczony na wykonanie zadania

pn. „Modernizacja budynku szkolnego w Kopanicy”

 liczba odwiedzin: 934981      online: 1