czcionka: Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek
kontrast: A A
Ogłoszenie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kopanicy
2021-07-09
 

SP.ZP.1.2021


Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kopanicy


- OGŁOSZENIE

- SWZ + ZAŁĄCZNIKI


Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkoli w Kopanicy

Siedziba Zamawiającego

ul. Szkolna 2 , 64-225 Kopanica , tel. 68 3840585

http:// www.szkolakopanica.bior.pl , e-mail: gimkopanica@wp.pl


ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.)


Identyfikator postępowania na Platformie miniPortal - 9a18d348-e61d-44ce-87a4-ae03527d7429

Numer referencyjny postępowania - SP.ZP.1.2021

Numer ogłoszenia o zamówieniu w BZP - 2021/BZP 00109316/01

Nazwa postępowania - Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kopanicy


 liczba odwiedzin: 1327493      online: 1