czcionka: Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek
kontrast: A A
Rekrutacja - Szkoła Podstawowa w Kopanicy
2020-04-30

Rekrutacja do przedszkola w ZSPiP w Kopanicy

na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo!

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do klasy 1 Szkoły Podstawowej im. Kopanickiej Drużyny Powstańców Wielkopolskich w Kopanicy mają obowiązek potwierdzenia woli faktycznego przyjęcia dziecka do placówki szkolnej, do której w procesie rekrutacyjnym dziecko zostało zakwalifikowane. Z uwagi na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, potwierdzanie woli przyjęcia odbywać się będzie na dwa sposoby:

1. drogą elektroniczną e-mail: gimkopanica@wp.pl (skan lub zdjęcie). W tym przypadku uzupełnienie dokumentacji w wersji papierowej w późniejszym terminie.

2. osobiście dostarczyć dokument w wersji papierowej do placówki w godz. 8:00 –13:00; skrzynka przy wejściu do szkoły w Kopanicy.

( w placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego 2 - metrowego dystansu między obecnymi w budynki. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie lub mailowo.)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola należy dokonać w terminie od

dnia 27.04.2020 r. od godz. 8.00 do dnia 04.05.2020 r. do godz. 13.00.

Niepotwierdzenie woli kontynuacji lub zapisu dziecka do przedszkola jest równoznaczne

z rezygnacją z miejsca.

Lista dzieci przyjętych do klasy 1 SP w Kopanicy opublikowana jest na stronie szkoły:

szkolakopanica.bior.pl

Zakładka : z życia szkoły, ogłoszenia, rekrutacja Szkoła Podstawowa w Kopanicy

Druki do pobrania na stronie szkoły:

1. Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia do 1 klasy SP w Kopanicy
Z poważaniem

Agnieszka Nowicka

dyrektor

 liczba odwiedzin: 1206455      online: 1