czcionka: Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek
kontrast: A A
Wiosenny Konkurs On-line
2020-03-26

Nasza biblioteka jest współorganizatorem Wiosennego Konkursu " Wiosna w sercu, wiosna w przyrodzie". Niżej znajdziecie szczegółowy regulamin konkursu. Zapraszamy do udziału. Wszystkim przyda nam się jakaś odskocznia od tej trudnej codzienności.

Regulamin „Wiosennego Konkursu On-line”

1. Organizator:

Biblioteka Szkolna ZSPiP w Kopanicy, Ognisko Misyjne „ISKRA” w Kopanicy.

2. Cele konkursu:

    kultywowanie wśród dzieci tradycji Wielkanocnej,

    przedstawienie spojrzenia dziecka (wrażliwego obserwatora) na świat zewnętrzny związany ze zmianami pór roku itp.

    rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci,

    kształtowanie postawy otwartości w wypowiedzi plastycznej i literackiej,

3. Prace oceniane będą w kilku kategoriach:

    KATEGORIA I - dzieci w wieku przedszkolnym

    KATEGORIA II - uczniowie klas I – III

    KATEGORIA III - uczniowie klas IV – VI

    KATEGORIA IV - uczniowie klas VII - VIII

4. Warunki konkursu:

Na konkurs należy złożyć prace według poniższych wytycznych:

    KATEGORIA I – dzieci wykonują pracę plastyczną (przy NIEWIELKIEJ  pomocy rodziców!) na dowolny temat związany ze świętami wielkanocnymi, wiosną, zajączkami, kurczaczkami itp. 

    KATEGORIA II – uczniowie na kartce formatu A4 wykonują MEGA – kartkę świąteczną związaną oczywiście ze Świętami Wielkanocnymi  Kartkę wykonujemy dwustronnie:

•    z jednej strony miejsce na znaczek, adresata i życzenia 

•    z drugiej stosowna ilustracja świąteczna 

    KATEGORIA III – uczniowie wykonują pracę plastyczną lub literacką, która będzie kontynuacją hasła: „Dziś każdy z was się dowie, co się dzieje w Zajączkowie…”

W związku z powyższym hasłem dzieci mają dwa warianty do wyboru:

•    WARIANT I – uczniowie wykonują pracę plastyczną na kartce A4 lub A3, która będzie przedstawiała dowolną historię, która mogła wydarzyć się w mieście zwanym Zajączkowo  Resztę pozostawiamy wyobraźni dzieci 

•    WARIANT II – uczniowie opisują w formie opowiadania lub wiersza dalszą część historii, która rozpoczyna się od słów: „Dziś każdy z was się dowie, co się dzieje w Zajączkowie…”

    KATEGORIA IV – uczniowie samodzielnie układają wiersz na temat związany z wiosną świętami wielkanocnymi lub jednym i drugim 

5. Dodatkowe ważne informacje:

    prace z wszystkich IV kategorii należy przesłać mailowo na adres: o.misyjne@wp.pl

do dnia 17 kwietnia 2020 r. w formie zdjęcia pracy lub innego pliku,

    prace z wszystkich IV kategorii przesłanych na powyższy adres należy zachować

w wersji oryginalnej i po powrocie do szkoły dostarczyć do szkolnej biblioteki,

– wszystkie prace muszą być opisane (imię, nazwisko autora pracy, wiek)

6. Termin składania prac:

Prace należy przesłać w terminie do 17 kwietnia 2020 r.

WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA ADRES:

    o.misyjne@wp.pl

    w tytule wiadomości należy napisać: Wiosenny Konkurs on-line 2020

    w wiadomości podać imię i nazwisko autora pracy, oraz kategorię w której uczeń bierze udział.

7. Ocena prac:

    organizator powoła dwie komisje do oceny prac:

    komisja do oceny prac plastycznych,

    komisja do oceny prac literackich.

    organizator przyzna 3 nagrody rzeczowe ( i ewentualne wyróżnienia) w czterech kategoriach, o ile w każdej z nich zostanie złożonych co najmniej 10 prac.

    W danej kategorii w której zostanie zgłoszonych mniej niż 10 prac, nie zostaną przyznane nagrody. Organizator może jednak przyznać specjalne wyróżnienia.

8. Ogłoszenie wyników konkursu:

    wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły w Kopanicy, na FB szkoły, na stronie Ogniska Misyjnego oraz stronie biblioteki szkolnej ZSPi P

w Kopanicy,

    po otwarciu szkół prace konkursowe będzie można obejrzeć na specjalnej wystawie w bibliotece,

    o czasie i formie odbioru nagród laureaci zostaną poinformowani e-mailem.

9. Prace przechodzą na własność organizatora.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania nadesłanych prac na w/w stronach.


<- powrót
 liczba odwiedzin: 1206441      online: 1